نماد اصفهان

 

نماد اصفهان

یکم آذرماه هرسال از سوی اصفهان‌شناسان به عنوان «روز اصفهان» نامگذاری شده است. شماری از اصفهان‌شناسان در اردیبهشت‌ماه 1384، «یکم آذرماه» یادروز احداث باروی بزرگ اصفهان در دوره حسن رکن‌الدوله دیلمی (366- 322 هجری قمری) را به عنوان «روز نکوداشت اصفهان» گزینش و تصویب نمودند و نگاره تاریخی منقوش بر کاشی‌کاری‌های سردر بازار قیصریه اصفهان را که با اقتباس از صورت فلکی برج قوس (آذر ماه) و با محتوایی متعالی طراحی شده است، به عنوان «نماد اصفهان» برگزیدند. نماد اصفهان و روز یکم آذرماه به عنوان روز اصفهان، در سال 1397 نیز در شورای شهر اصفهان به تصویب رسید.

 کد محتوا 42128