تاريخ امروز
برج فلکی
بهمن
خورشیدی
دوشنبه, 04 بهمن 00 1400/11/04
قمری
جمادی الثانی, 6 20, 1443 1443/6/20
میلادی
Mon, January 24, 2022 2022-01-24
اوقات شرعی به افق اصفهان
  • اذان صبح:
  • طلوع آفتاب:
  • اذان ظهر:
  • غروب خورشید:
  • اذان مغرب:
  • نیمه شب شرعی:
رویدادهای شاخص سال 1400
1400
2022
1443
تبديل تاريخ
برج فلکی
بهمن
خورشیدی
دوشنبه, 04 بهمن 00 1400/11/04
قمری
جمادی الثانی, 6 20, 1443 1443/6/20
میلادی
Mon, January 24, 2022 2022-01-24