تاريخ امروز
برج فلکی
خرداد
خورشیدی
یکشنبه, 01 خرداد 01 1401/03/01
قمری
شوال, 10 20, 1443 1443/10/20
میلادی
Sun, May 22, 2022 2022-05-22
اوقات شرعی به افق اصفهان
  • اذان صبح:
  • طلوع آفتاب:
  • اذان ظهر:
  • غروب خورشید:
  • اذان مغرب:
  • نیمه شب شرعی:
1401
2022
1443
تبديل تاريخ
برج فلکی
خرداد
خورشیدی
یکشنبه, 01 خرداد 01 1401/03/01
قمری
شوال, 10 20, 1443 1443/10/20
میلادی
Sun, May 22, 2022 2022-05-22

اخبار